SCHWEIZISK KVALITET
MED HÖG PRECISION.

All Midlands produktion är koncentrerad till Schweiz. Vår tillverkning ligger i Hunzenschwil, Schweiz, inte långt ifrån Basel och Zürich. Här hanteras samtliga Midlandprodukter och emballage, allt från 1-litersflaskor till bulk.

ÅTERVINNING UTAN SPILL.

Midland samarbetar med Ragn-Sells för återvinning av spilloljor från våra anslutna bilverkstäder i Sverige. Återvinningen får många positiva reaktioner ochger Midland något av en pionjärposition i branschen.

GODA RÅD KRING FARLIGT AVFALL.

När det gäller frågor och rådgivning kring smörjutrustning och hantering av farligt avfall samarbetar Midland med Alentec-Orion. Har du frågor kring farligt avfall och hantering är du välkommen att kontakta oss.

PRODUCENTANSVAR 
MED MIDLAND.            

MATERIAL-
ÅTERVINNINGEN
2013-2014 SLÅR REKORD.

Förpackningsinsamlingen FTI/ REPA slår rekord: - Vi kan för 2013 redovisa ett ökat materialutnyttjande. För första gången överträffar vi på uppdraget att nå samtliga nationella mål som Sveriges politiker satt upp som styrmedel för producentansvaret. – Det är glädjande att vår materialåtervinning av plastförpackningar har ökat kraftigt under 2013, säger Kent Carlsson, VD för FTI. Ökningen på 9,5 % är sensationellt bra. Inte nog med det. När vi från och med detta år redovisar all materialåtervinning - av alla våra producenters plastförpackningar - ser vi att vi överträffar de nationella målen för alla förpackningsslag.


PRODUCENTANSVARET.

Regelverket för producentansvar har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga miljöansvaret på den som producerar en vara. 

Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning. Med producent menas företag som importerar, tillverkar och säljer varor som har förpackningar. Även användare såsom återförsäljare, butiker och verkstäder räknas som producenter. Avfallsslagen som omfattas rörande förpackningar är metall, plast, well och papper. 

Eftersom det inte finns något pantsystem (jämför glas, batterier och däck) så behöver insamling och återvinningsstationerna för konsumenterna finansieras av producenterna. Det sker exempelvis genom att Midland är anslutet företag till förpackningsinsamlingen FTI/ REPA och betalar för materialslagen. Debiteringen räknas ut i förhållande till vilka vikter per avfallsslag som importeras, tillverkas och säljs per år.

För farligt avfall (spillolja, oljefilter, glykol- och bromsvätskerester) tillämpar Midland sedan starten 2004 ett frivilligt producentansvar där upphämtning av spillolja är kostnadsfri för Midlands verkstadskunder. Midland blev 2004 första oljemärket i Sverige med att skriftligen certifiera verkstadskunderna med re-generering av spillolja till nya basoljor som går hand-i-hand 

med Midlands miljöpolicy och kretsloppstänkande. Ragn-Sells är Midlands partner inom området återvinning av farligt avfall. Mer info med klimat- och miljörapporter finns på http://www.midlandoil.se/kvalitet-and-miljoe/

Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas "Polluter Pays Principle" (PPP), det vill säga "förorenaren betalar". Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.  


FÖRORDNINGARNA

Här kan du läsa förordningarna om producentansvar för förpackningar och tidningar. Länkarna går till riksdagens digitala SFS-arkiv.

​• Förordning om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar som uppdaterats med SFS 2013:757

Förordningen (SFS 2006:1273) om producentansvaret för förpackningar

Förordningen (SFS 1994:1205) om producentansvaret för returpapper

Mer info på: FTI.

 

All produktion och hantering är kvalitets- och miljösäkrad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Fabriken är mycket flexibel – även små volymer tillverkas för kunder som har särskilda produktbehov

eller speciella krav. Från Hunzenschwil distribueras Midlands produkter via
Basel till övriga Europa. Leveranstiden från dörr- till-dörr är normalt två dagar inom Europa.

Midland har flera produkter för lägre utsläppsnivåer och produkter som är biologiskt nedbrytbara.

Läs mer »

Midland kan via samarbetet med Ragn-Sells beställa verkstadsunik rapport för hur klimatsmart verkstaden är - antal kilo CO2 verkstaden minskar utsläppen med via re-generering av spillolja jämfört traditionell förbränning.

Verkstäder med Midland miljöavtal kan få miljörapport som sammanfattar alla hämtningar, avfallsfraktioner, vikter samt vem som hämtat och var avfallet behandlats. En bra rapport som underlättar verkstadens kontakt med kommunens Miljö & Hälsa samtidigt som mycket tid sparas på sammanställning.

BIOLOGISKT-

NEDBRYTNINGSBART

Midland har utvecklat en rad biologiskt nedbrytbara produkter som bra och högkvalitativa alternativ för båtar och snöskotrar (Synqron TCW3), skogsbruk (sågkedjeoljan Bio-rotax), entreprenad och tunga fordon (hydrauloljan Bio Sinth godkänd på SP-listan),

smörjfettet Bioplex (godkänt på SP-listan), Prestolite (tvålbaserad rengörings- vätska) och Vetrex (spolarvätska).

För motoroljor i person- och lastbilar med diesel- partikelfilter (DPF) är de så kallade DPF-oljorna utvecklade. De innehåller enkelt uttryckt lägre metalladditivhalter och

är formulerade för att dieselpartikelfiltrets funktion och livslängd ska fungera optimalt – på så sätt hjälper dessa oljor till att få bilarna att fungera rätt med lägre utsläppsnivåer. Läs mer på fliken "Produkter" om DPF och produkter.

MILJÖSYMBOLER

Midlands miljösymboler på flasketiketterna förklarar vilka produkter som klarar mervärdena energibesparing, lågemission och biologisk nedbrytbarhet. Fjärilar är den bärande symbolen för energi och emission. För att motoroljan ska få ”energy saving” symbolen måste den

klara ACEA A1/ B1, A5/ B5 och/ eller ILSAC GF-4/5. Motsvarande för ”low emission” (lägre avgasemissioner) är avgasrenings- och partikelfilternormering enligt ACEA C1, C2, C3, C4 och/ eller Euro 5. En motorolja kan även ha båda miljö-
mervärdena om den har både

bränslesparegenskaper och ger lägre avgasemissioner, exempelvis Econova 5W-30 (ACEA C2/ Euro 5), Subaru 5W-30 (ACEA C2) och Axentum 5W-30 (ACEA C1/ JASO DL-1). Symbolen med grodan handlar om biologiskt nedbrytbara produkter, testade och godkända enligt OECD och/ eller SP-listan.

LÄNKAR

 

MIDLAND VÄLJER MILJÖBILEN SUBARU LEGACY CNG BOXER SOM TJÄNSTEBIL

Midland har 2013 gjort ett aktivt miljöval för den påverkan bilkörningen har för klimatpåverkande avgaser och koldioxidutsläpp. Dieselbilarna ersätts nu med miljöbilen Subaru Legacy CNG boxer som huvudsakligen drivs med biogas eller naturgas. – Vi kommer producera mindre utsläppsmängder och en varierande andel (beroende på om biogas eller naturgas används) är klimatneutrala, säger Jonas Udd på Midland. – Aktiviteten ligger helt i linje med Midlands miljöpolicy som säger att vi så långt som möjligt ska eftersträva livscykelsynsättet med så låg miljöpåverkan som möjligt, fortsätter han.

 

Midland har 2010, fyra bilar registrerade i Kia Navigate som samtliga är klimatkompenserade. Midlands Magentis, Cee´d och Carens drivs dessutom av dieselmotorer utrustade med dieselpartikelfilter med cirka 20% lägre CO2-utsläpp jämfört motsvarande bensinmotoralternativ.

 

MILJÖPOLICY

Midland är miljöpionärer och första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning av använda oljor, regenerering av spilloljor.

Läs mer »

 

 

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »